Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen Den Dungen

  • We gaan stappen zetten in het verder uitwerken van de in de visie opgenomen ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. Grienselhof, verplaatsing supermarkt Jumbo, slachterij Cooijmans, agrarisch bedrijf Van Grinsven, Blauwe Scholk, herbouw locatie Donkers/Schuurmans). Vanwege de complexiteit van de opgaven (individueel en in samenhang) is op voorhand geen eindbeeld voor 2020 te schetsen.