Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen Berlicum

  • Naar aanleiding van het principe ontwerp van de landschapsarchitecten Houtman & van Osch voor het Mercuriusplein en de projectomschrijving met uitgangspunten heeft uw raad de financiële kaders vastgesteld. Binnen deze kaders vindt in 2020 de verdere voorbereiding en uitwerking plaats.