Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

  • Inrichten van het gemeentelijke gedeelte van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
  • Opstellen van een Omgevingsvisie.
  • Aanpassen werkwijzen voor initiatieven en vergunningaanvragen Omgevingswet.
  • Opleiden en trainen medewerkers.