Begroting 2020

Leefomgeving

Dit is het doel

Het tijdig implementeren van de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 van kracht wordt.

In de Omgevingswet worden wetten samengevoegd en het proces van de inrichting van de fysieke leefomgeving verandert fundamenteel. De Omgevingswet kent nieuwe wettelijke instrumenten, bevat een grote informatievoorzieningsoperatie en vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Thema’s in de Omgevingswet zijn: participatie, integraal werken, gebiedsgericht werken, digitaal werken, decentrale afwegingsruimte en innovatie. Dit vraagt om een gedragsverandering met de kenmerken: open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief.

De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 besloten om de Omgevingswet aan te grijpen om de huidige werkwijzen en beleidskaders te verbeteren en zich vooral te richten op de externe opgaven en actoren in het fysieke domein. De invoering van de Omgevingswet geeft daarmee tevens verdere invulling aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.

Met de implementatie van de Omgevingswet passen we onze werk- en denkwijze verder aan, zodat deze zich dan kenmerkt door:

  • een open communicatie tussen betrokkenen in de fysieke leefomgeving
  • het in wederzijds vertrouwen samenwerken aan het verbeteren en optimaliseren van de fysieke leefomgeving in brede zin
  • een geoptimaliseerde (fysieke en digitale) dienstverlening.