Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit is het doel

Transformatie Sociaal
In december 2019 vindt de afronding van het Project Transitie naar Transformatie plaats. Daarmee is in Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren in 2 jaar een fundament gelegd voor de verdere Transformatie van het Sociaal Domein. Het is van groot belang dat de doorontwikkeling in 2020 verder vorm krijgt en verankerd wordt. Daarmee borgen we het welzijn en de zorg van de burger en kunnen we de kosten lokaal beheersbaar houden.

De voornaamste uitdaging is de doorontwikkeling van de integrale toegang en de verdere uitwerking van het wijkgericht werken. In het verlengde hiervan ligt de borging van kwaliteit, innovatie én transformatie van de tweede naar de eerste naar de nulde lijn met alle lokale partners. Vanaf 2020 ligt er een sterke nadruk op meer preventief en collectief aanbod om zo de instroom in 2delijn te beperken.