Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit gaan we dit jaar doen

Voor het opstellen van het bod is een regionale projectorganisatie ingericht, waarvoor een  subsidie aan de gemeente Boxtel, als regionaal kartrekker, is toegekend.

Een van de projectleiders, werkzaam bij MGD, is procesregisseur van de RES NOB. Hij werkt nauw samen met de 16 gemeenten, 2 waterschappen, de provincie en Enexis.