Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit is het doel

De Regionale EnergieStrategie is een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord.

De gemeente Boxtel is bestuurlijk trekker van de Regionale EnergieStrategie NoordOost Brabant (RES NOB) en daarmee voorzitter van de stuurgroep.

Naast de andere 29 regio's in Nederland dient NOB ook een voorlopig bod en een definitief bod aan te leveren, die samen opgeteld voldoen aan de landelijke opgave van 49% minder CO uitstoot in 2030.

Het voorlopig bod dient 1 juni 2020 te worden ingediend en op 1 maart 2021 het definitief bod.

De RES NOB ondersteunt de gemeenten bij hun eigen opgave om energie-neutraal te willen zijn.