Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleidende tekst

Het weerstandsvermogen bepaalt of de gemeente in staat is om de financiële gevolgen van onverwachte, niet-begrote kosten (risico’s) op te vangen. Met een buffer kan worden voorkomen dat een financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.

In januari 2019 heeft de gemeenteraad de notitie risicomanagement & weerstandsvermogen vastgesteld. In deze notitie zijn de kaders gesteld voor een organisatie breed risicobeleid.

Het effect van deze notitie is terug te zien in deze paragraaf risico’s en weerstandsvermogen. Gerealiseerde verbeteringen.

 • Risico’s worden op een standaardwijze vastgelegd waardoor de ontwikkelingen beter te volgen zijn.
 • Door gebruik te maken van een risicoscore is het risicoprofiel van de gemeente in beeld gebracht en opgenomen in de paragraaf.
 • Focus op de risico’s en ontwikkelingen met een hogere impact.
 • Het dashboard financiële functie is opnieuw opgenomen in de begroting. Hierin zijn verschillende uitgangspunten geformuleerd om snel en compact inzicht te geven in financiële stabiliteit, weerbaarheid en flexibiliteit door middel van een dashboard


Deze notitie wordt stap voor stap ingevoerd. Dit willen we bereiken in 2020:

 • Jaarlijks in gesprek gaan over risicovisie, risicocultuur, communicatie en draagvlak in de organisatie.
 • Verbeteren van risicobewustzijn door:
  • regelmatig in gesprek gaan over risico’s op beleid, programma’s, projecten en externe ontwikkelingen.
  • samen met de teams risico’s en maatregelen van belangrijke processen in beeld brengen.
 • Systematisch te rapporteren over ontwikkelingen in de belangrijkste risico’s.
ga terug