Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • We blijven werken aan het behouden en zo mogelijk versterken van onze financiële positie.
  • Hier hoort een passende lokale belastingdruk bij waarbij we streven naar maximaal een trendmatige ontwikkeling.
  • Voor de financiering van onze netto uitgaven geldt als uitgangspunt om allereerst de maximale ruimte onder de kasgeldlimiet in te zetten voordat een eventuele keuze wordt gemaakt voor financiering via de kapitaalmarkt.

College uitvoeringsprogramma

  • We schaffen de hondenbelasting af per 1 januari 2019. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.