Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Basisregistraties

-832

-893

-62

Incidentele bijdrage in 2019 aan MGD voor het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit € 11.500. Deze bijdrage vervalt in 2020.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van budgetten.