Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • Het juist, volledig & actueel verwerken + proactief controleren van persoonsgegevens (geboorten, huwelijken, echtscheidingen, verhuizingen, wonen, overlijden, etc.).
  • Identificeren, controleren & verstrekken van bewijzen/verklaringen en bevestiging/gegevens.
  • De gemeente geeft uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en mogelijke adresfraude waardoor de kwaliteit van de Basis Registratie Persoonsgegevens nog verder toeneemt.
  • De (digitale) werkprocessen aanpakken zodat de hoge kwaliteit wordt geborgd.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.