Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Bestuur

-4.539

-4.310

229

  • In 2020 zijn er geen verkiezingen te organiseren verschil 2019 t.o.v. 2020 € 120.000.
  • Bestuurlijke samenwerking: De bijdrage aan MGD stijgt met € 229.000 overeenkomstig de begroting van MGD.
  • Wijkbeheer: in 2019 een overheveling van € 26.000 van 2018 voor activiteiten hooiberg.
  • Representatie: in 2019 incidenteel een bedrag van € 25.000 voor afscheid burgemeester en ontvangst burgemeester.
  • De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van budgetten.