Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • We zetten Sint-Michielsgestel geeft ruimte op de kaart, door blijvend aandacht te geven aan 'ruimte geven' binnen ons dagelijks werk en in projecten.
  • We ondersteunen en faciliteren initiatieven vanuit de bevolking via de wijkmakelaars.
  • We willen weten wat er leeft in onze gemeenschap, zodat we hierop kunnen inspelen. De wijkmakelaars bouwen en onderhouden daarom een netwerk in de dorpen en wijken. We houden bijvoorbeeld vier wijkschouwen, verspreid over de dorpen, om met elkaar knelpunten in kaart te brengen en op te kunnen lossen. Waar daar aanleiding voor is, stimuleren we onderhoud van openbaar groen en het maken van gezamenlijke plannen door bewoners.
  • We communiceren actief met onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en journalisten. We zetten in onze communicatie hun vraag centraal (responsief).

College uitvoeringsprogramma

  • Tenminste één keer per jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het college-uitvoeringsprogramma.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

  • Ruimte geven van onze organisatie naar de Gestelse samenleving blijft belangrijk. Om deze boodschap duidelijk te maken en te laten zien waar de ruimte ligt, is communicatie nodig. Om goed en snel te kunnen schakelen en doelgroepen van jong tot oud te boeien en te binden, is een structureel werkbudget nodig. Hiermee kunnen we kansen die zich voordoen benutten, nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen en de communicatie met onze inwoners verder verbeteren. (Financieel nog niet afgedekt).
  • Voor bewonersinitiatief Meerse Plas is de intentie uitgesproken dat de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel financieel bijdragen. Voor de gemeente Sint-Michielsgestel gaat het om de visvijver en onderzoeken in het kader van een bestemmingsplanwijziging. (Financieel nog niet afgedekt: € 40.000 kosten visvijver € 15.000 bestemmingsplan).