Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Monumentenzorg en oudheidkunde

-294

-268

25

Het voordelige verschil à € 28.000 van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt onder andere veroorzaakt door een incidenteel budget à € 20.000 dat beschikbaar was in 2019 voor de inventarisatie van de archieven burgerlijke stand 1913 -1995. Dit betrof een overheveling vanuit 2018. Een andere overheveling vanuit 2018 betreft een budget à € 10.000 voor een project monumentenzorg dat enkel beschikbaar was in 2019.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van de budgetten.