Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  1. We beschermen het bestaande, gebouwde erfgoed doordat bij verbouwing en restauratie omgevingsvergunningen nodig zijn waarbij de monumentencommissie vanuit deskundigheid adviseert.
  2. We beschermen het archeologisch erfgoed door het opnemen van dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan conform het archeologiebeleid.
  3. Nu de werkzaamheden voor het nieuwe archeologiebeleid gestart zijn, zijn we ook qua archeologie goed voorbereid op de komst van de Omgevingswet in 2021.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

Overig/investeringen:

  • Archeologie maken we meer leefbaar door rondom de Nationale archeologiedagen in oktober 2020 activiteiten te organiseren in onder andere Gemonde. Dit doen we samen met heemkundeverenigingen en de Archeologie Hotspot. Dit kan binnen het reguliere budget.