Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Aantal gemeentelijke monumenten

131

131

131

131

Aantal rijksmonumenten

81

81

81

81

Aantal archeologische onderzoeken

5

8

15

15