Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Sportstimulering

 • Stimuleren van georganiseerde en ongeorganiseerde bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
 • De toegankelijk voor sport en bewegen voor jong en oud bevorderen en stimuleren.

Binnensportaccommodaties

 • Op basis van de bezettingsgraad wordt gekeken naar het mogelijk uitbreiden en multifunctioneel inzetten van de binnensportaccommodaties.
 • Onderzoek naar de verduurzaming van de binnensportaccommodaties.

Buitensportaccommodaties

 • De toekomstbestendigheid van sportverenigingen wordt onderzocht en samenwerking en verbinding worden gestimuleerd.
 • Onderzoek naar de bouwkundige staat van de buitensportaccommodaties.

Zwemvoorzieningen

 • Het faciliteren van een zwemvoorziening van een kwalitatief goed niveau waar burgers en sportverenigingen terecht kunnen. De gemeente maakt afspraken met partijen om de beheersverantwoordelijkheden voor deze voorziening te realiseren en waarborgen.

College uitvoeringsprogramma

 • Gemeentelijke en private accommodaties bieden mogelijkheid tot gezonde sport en ontspanning. Er is voldoende aanbod aan binnen- en buitensportvoorzieningen, die kwalitatief van goed niveau zijn. De bezettingsgraad is goed.
 • We verbeteren samen met de verenigingen onze buitensportaccommodaties, waarbij een nieuwe voetbalaccommodatie in Sint-Michielsgestel urgent is. Doel: 2022 Q1.
 • Fusie voetbalvereniging SCI en RKVV Gestel. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

 • Verschillende sportaccommodaties zijn aan renovatie, vervanging of uitbreiding toe. Het betreft:
 • De kleedlokalen van vv Irene  
 • Uitbreiding Jeu de Boules vereniging ’t Dupke