Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Kunst

-308

-264

45

Het voordelige verschil van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt onder andere veroorzaakt door een incidenteel budget dat enkel in 2019 beschikbaar is. Het betrof een overheveling à € 25.000 uit 2018 voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Daarnaast was er in 2019 nog beschikking over een budget à € 20.000 voor plaza cultura, wat niet meer het geval is voor 2020.