Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Kunst

  • We geven aandacht aan (onderhoud van) kunst in de openbare ruimte.

Cultuurerfgoed

  • Sint-Michielsgestel werkt samen met haar partners in het markeren en promoten van de Linie van 1629
  • Sint-Michielsgestel neemt ook deel aan het partnerschap rond Zuiderwaterlinie. Hiermee is onze gemeente verbonden doordat de Linie van 1629 voor een groot gedeelte over het grondgebied van Sint-Michielsgestel loopt.
  • De samenwerking is niet alleen vanuit cultuurhistorisch opzicht van belang, maar ondersteunt ook het streven om onze gemeente te ontwikkelen als aantrekkelijke toeristische bestemming.
  • Naar aanleiding van 75 jaar bevrijding zet de gemeente in het bijzonder in op het zichtbaar maken van de geschiedenis van de gijzelaars die gedurende de Tweede Wereldoorlog opgesloten waren in Beekvliet.

College uitvoeringsprogramma

  • Activiteiten kunst en cultuur. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:

  • Cultureel Erfgoed en Kunst. Voor 2020 en verder is er een werkbudget nodig voor Linie 1629 en de Zuiderwaterlinie.