Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Rekening 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Aantal gemeenschapshuizen

4

4

5

5