Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Recreatieve voorzieningen

-330

-309

21

Het voordelige verschil à € 21.000 van de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2020 wordt veroorzaakt door een drietal onderdelen:

  • In 2019 was incidenteel budget beschikbaar à € 20.000 voor de 5 mei viering in 2020.
  • In 2019 was incidenteel budget beschikbaar à € 15.000 voor een aanvullende bijdrage aan het Kwetterbeekje omtrent onderhoud en renovatie.
  • Voor 2020 is structureel budget à € 8.000 beschikbaar gesteld voor de NEN keuringen van evenementen.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, indexering van de budgetten en overige kleine verschillen.