Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Kermissen
De kermissen binnen onze gemeente krijgen een impuls. Dit houdt in: meer variatie tegen schappelijke prijzen. Tevens werken we aan nieuwe terreinopstellingen vanwege de nieuwbouw centra Sint-Michielsgestel en Berlicum. Jaarlijks vinden nieuwe inschrijvingen plaats.

Speelvoorzieningen
We willen een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedere doelgroep van 0 tot 99 jaar. Er is binnen het beleid ruimte voor particuliere initiatieven. De beleidsnotitie Spelen uit 2012 is richtinggevend, de kwaliteit van de toestellen en terreinen bepaalt de prioriteit in uitvoering.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.