Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2023

Aantal speelterreinen (locaties)

80

81

83

85

Aantal speeltoestellen

369

371

375

380

Aantal kermisstandplaatsen

21

21

21

21