Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Economische aangelegenheden

-424

-376

48

Het voordelige verschil à € 48.000 van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt veroorzaakt door twee onderdelen:

  • In 2019 is incidenteel budget beschikbaar à € 10.000 voor het voortzetten van de ondernemersvijfdaagse. Dit budget is opnieuw in 2021 beschikbaar.
  • Betreft het ondersteunen van de economische visie heeft vanuit 2018 een overheveling plaatsgevonden à € 38.000.