Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • We continueren het bestaand beheer en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.