Begroting 2020

Leefomgeving

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Uitgifte nieuwe graven

2

2

2

2

Verlengen grafrechten

0

0

1

1

Restcapaciteit voldoende <20% in gebruik (Pelikaanstraat)

-

-

-

-