Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Parkeren

0

0

0

Geen financiële afwijkingen. De gevolgen voortvloeiend uit het GVVP worden verantwoord binnen het product verkeersmaatregelen en eventueel afzonderlijke projecten.