Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Naar aanleiding van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma van Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vinden de omschreven werkzaamheden plaats.
 • Naar aanleiding van het uitgevoerde Distributie Planologisch Onderzoek en het       Voorlopig ontwerp PD-plein en Adrianusplein vindt er een keuze plaats of een parkeerschijfzone noodzakelijk is.
 • Doorvoeren parkeerschijfzone Centrum Sint-Michielsgestel
  Indien blijkt dat een parkeerschijfzone noodzakelijk is, zal het beheer hiervan in handen worden gesteld van een extern bureau (indien mogelijk in samenwerking met gemeente Boxtel onder het lopende contract).
 • Vaststellen Update Maatregelenpakket Verkeer
  De maatregelen, voortvloeiend uit diverse bronnen, voor de komende jaren updaten.
 • Parkeernormennota
  Aanscherpen trends en ontwikkeling bij projectontwikkeling en inpassing. Door parkeerdrukmeting omgeving nieuwe ontwikkeling en potentiële omvang woningbouw afstemmen om procestijd te verkorten.
 • Behandelwijze aangaande parkeerklachten en verzoeken
  Groep- en tendergewijze benadering van structurele parkeerklachten. Parkeerdruk in de wijken neemt toe, klachten hierover ook, verzoeken om uitbreiding kan alleen als er een groepsgewijs verzoek gedaan wordt om minder vragen te krijgen voor onoplosbare zaken of gebiedsgerichter maatregelen te kunnen nemen. Jaarsgewijze behandeling moet ook voorkomen dat er adhoc vragen en verzoeken behandeld worden. Wijkmakelaars betrekken vice versa.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.