Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Verkeersmaatregelen

-524

-452

72

Het verschil tussen de begroting 2019 en begroting 2020 wordt veroorzaakt door het actualiseren van het beleidskaders GVVP in 2019 (€ 75.000).

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten.