Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

Naar aanleiding van het actuele Uitvoeringsprogramma (het maatregelenpakket) verkeer en vervoer vinden werkzaamheden plaats:
Kern Sint-Michielsgestel

 • Plan Theerestraat / Esscheweg / Schijndelseweg
 • Verbeteren fietsbereikbaarheid wijk, voorzieningen en Centrum
 • Verbeteren fietsroute Esscheweg
 • Verbeteren oversteekbaarheid tgv Zegenwerp
 • Aanbrengen fietsstructuur door de wijk (Fietsstraten?) i.c.m. rioolwerkzaamheden   

Onderzoek naar eventuele noodzaak tweede ontsluiting gemotoriseerd verkeer over de Dommel

 • Ontlasten Nieuwstraat
 • Onderzoek naar huidige kwetsbaarheid verkeersstructuur

Kern Berlicum en Middelrode

 • Maatregelen onderzoek Hoogstraat binnen de bebouwde kom verder uitwerken
 • relatie Hoogstraat met as Middelrode, ook afhankelijk van gemeten verkeersintensiteiten
 • Ontwerp Sassenheimseweg

Kern Den Dungen

 • Onderzoeken Uitbreiden 30-km
 • Evalueren Natuurlijk Sturen (shared space)

Kern Gemonde

 • Onderzoeken eenzijdig fietspad St. Lambertusweg doortrekken naar Schijndelsedijk
 • Faciliteren fietsverkeer door saneren aansluiting Langenberg met de Schijndelsedijk (Boxtel) en een eenzijdig fietspad te voorzien voor verkeer van en naar Liempde

College uitvoeringsprogramma

 • We optimaliseren het (openbaar) vervoer tussen de dorpen waar dat nodig is. Doel: 2022 Q1.
 • We combineren de uitvoering van verkeersmaatregelen met geplande onderhoudswerkzaamheden om de verkeersveiligheid te verbeteren en overlast te beperken. Doel: 2022 Q1.
 • We verbeteren de verkeersveiligheid rondom gebouwen met een publieke functie. Doel: 2020 Q3.
 • We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en parkeren blijft gratis. Doel: ntb.
 • We overleggen met inwoners en fietsersbond hoe we het fietsverkeer kunnen bevorderen. Doel: 2022 Q1.
 • We overleggen met sportclub Den Dungen en omwonenden over maatregelen om parkeeroverlast bij Sportpark Den Dungen op te lossen. Doel: uitvoering in 2020.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.