Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Beheer openbare ruimte

-2.138

-2.405

-267

Het verschil tussen de begroting 2019 en begroting 2020 wordt veroorzaakt door in 2020 eenmalig budget voor baggeren vijver Moerschot € 50.000).

En mutaties in reserve voor het wegonderhoud doordat in 2019 extra werkzaamheden verricht worden om te komen tot het afgesproken onderhoudsniveau in het kader van rijcomfort, veiligheid etc. (waarbij een extra onttrekking is gedaan uit de reserve wegbeheer (€ 100.000) en vanaf 2020 weer teruggestort wordt (€ 75.000) conform kadernota in 2018.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten.