Begroting 2020

Leefomgeving

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Klachten/ meldingen verhardingen

230

220

210

200

Klachten/ meldingen Openbare verlichting

420

410

400

400

Kwaliteitsniveau verhardingen volgens CROW criteria

asfalt: voldoende
elementen: voldoende

asfalt:  voldoende
elementen: voldoende

asfalt:  voldoende
elementen: voldoende

asfalt:  voldoende
elementen: voldoende

Beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2

ca. 1,8

ca. 1,8

ca. 1,8

ca. 1,8

Beheer/ onderhoud kunstwerken

31 stuks

31 stuks

31 stuks

31 stuks

Beheer/ onderhoud openbare verlichting, aantal lichtmasten

6.200

6.250

6.300

6.350

Beheer/ in stand houding VRI's

3 stuks

3 stuks

3 stuks

3 stuks

Aantal verkeersborden

2.660 stuks

2.660 stuks

2.660 stuks

2.660 stuks