Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Groenbeheer

-1.995

-2.029

-34

Het verschil tussen de begroting 2019 en begroting 2020 wordt veroorzaakt door het opstellen van het bomenbeleidsplan € 40.000 in 2019 en het doorschuiven van budget bestrijding bomenziekten van 2018 naar 2019 (€ 117.000) dat gedeeltelijk gedekt wordt uit de reserve groenfonds (€ 79.000). In begroting 2020 zijn de stortkosten van het groenafval aan het product toegerekend (€ 91.000) die in 2019 op andere producten verantwoord stonden (interne verschuiving).

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten.