Begroting 2020

Leefomgeving

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Sober-(doelmatig) groenbeheer op beeld

6- 6,5*

6-6,5*

6,5- 7*

6,5- 7*

Toelichting:

* cijfermatige indicator volgens beeldmeetlat.