Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Beheer onroerend goed

140

128

-12

Het verschil tussen de begroting 2019 en de begroting 2020 wordt veroorzaakt door een hogere belastingdruk à € 6.900 met betrekking tot de bedrijfslocaties. De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, kapitaallasten, voorzieningen en indexering van de budgetten.