Begroting 2020

Leefomgeving

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  •  Actualisatie grondexploitaties in financiële zin;
  •  Rapporteren voortgang en recente ontwikkelingen grondexploitaties;
  •  Ondersteuning/bewaking facilitaire projecten in financiële zin;
  •  Haalbaarheidsstudie/-berekening nieuwe initiatieven.

College uitvoeringsprogramma

n.v.t.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.