Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.736

-1.338

399

Het voordelige verschil van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt grotendeels veroorzaakt door verschillende budgetten die incidenteel in 2019 beschikbaar zijn geweest ten behoeve van bestemmingsplannen. Het betreft in totaal € 394.600:

  • Groter budget beschikbaar voor herziening bestemmingsplannen buitengebied à € 50.000
  • Overhevelingen vanuit 2018 ten behoeve van diverse bestemmingsplannen à € 179.600
  • Budget voor dekking van specifieke werkzaamheden welke MijnGemeenteDichtbij uitvoert ten behoeve van de gemeente Sint-Michielsgestel à € 165.000

Daarnaast zijn de opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen in 2020 € 19.500 hoger geraamd. Daarentegen zijn er nog enkele nadelige afwijkingen welke worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van de budgetten.