Begroting 2020

Leefomgeving

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Volkshuisvesting

-59

-49

10

Het voordelige verschil van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt veroorzaakt door een voordelige aanpassing à € 10.000 in de opbrengsten vanuit de rente van een doorgeleende geldlening.