Begroting 2020

Leefomgeving

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2015 t/m 2018

Verwacht totaal t/m 2019

Doel totaal t/m 2020

Doel 2022

% gerealiseerde woningen (van de totale opgave van 1.125 woningen 2015 tot 2025)

40%

54%

76%

100%

% sociale (van de totale opgave van het aanjaagteam van 220 woningen tot 2022)

30%

40%

70%

Toelichting:

  • Percentage gerealiseerde woningen: in de Regionale Agenda Wonen, die de provincie in 2015 heeft opgesteld, wordt de behoefte aan toevoeging van woningen in Sint-Michielsgestel in de periode 2015-2025 geraamd op 1.125 woningen. Het streven is om in 2020 76% van dit aantal woningen in 2019 te hebben gerealiseerd.
  • Percentage sociale huurwoningen: in de Woonvisie 2016 is gesteld dat de behoefte aan sociale huurwoningen groot is. Veel ligt al vast in harde plancapaciteit. Daarom is afgesproken om bij nieuwbouwplannen binnen de beschikbare plancapaciteit uit te gaan van 70% sociale huur/koop en 30% (middel)dure huur/koop. Dit zijn in totaal 70 woningen. Met het aanjaagteam is afgesproken tot 2026 dit aantal op te hogen tot 220 sociale huurwoningen, gerekend vanaf de vaststelling van de Woonvisie in 2016. Dit zijn gemiddeld 22 sociale huurwoningen per jaar.