Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Volksgezondheid

-1.021

-1.021

0

De gegevens zijn gebaseerd op de begroting van de GGD. Er zijn geen afwijkingen te melden.