Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • We ondersteunen initiatieven om de gezondheid te bevorderen.
  • We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit.
  • We onderzoeken of we in samenwerking meer kunnen inzetten op preventie en daarmee kunnen bijdragen aan het landelijk preventieakkoord.
  • We maken hierover afspraken met de GGD.

College uitvoeringsprogramma

  • We ondersteunen initiatieven om de gezondheid van jongeren te bevorderen en bijvoorbeeld obesitas onder jongeren terug te dringen. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

n.v.t.