Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Toelichting:

De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners. Dit doen zij in twee onderzoeken:
1. gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen;
2. gezondheidsmonitor jeugd.
Deze onderzoeken worden 1 keer per 4 jaar uitgevoerd. De resultaten zijn te vinden op de website www.brabantscan.nl.