Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Participatie

-4.564

-4.306

258

Het budget voor uitvoering Wsw vanuit het Rijk is lager dan 2019. Er wordt minder budget beschikbaar gesteld voor WSD (€ 433.000).

Het Rijk stelt het budget Participatie - nieuwe doelgroepen bij (6). "Nieuwe doelgroepen" zijn de personen die voor de invoering van de Participatiewet tot de doelgroep Wajong en de doelgroep Wsw hoorden en nu onder de Participatiewet vallen.