Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

 • Doelgroep met een loonwaarde tot 30 % Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk plaatsen op dagbesteding en ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding (OAD). De OAD is de overgang van Wmo-activiteit naar participatie-activiteit.
 • Doelgroep met een loonwaarde tussen 30 % en 80 % Wettelijk Minimum Loon in hun kracht zetten door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners.
 • Doelgroep met een loonwaarde van 80 % tot 100 % wettelijk minimum loon krijgt geringe ondersteuning voor zover als nodig ten behoeve van een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn).
 • We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom met inzet van loonkostensubsidie.
 • We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die ook binnen ons beleid passen.
 • We voldoen aan de norm van het Transitiearrangement door klanten aan te leveren bij WSD als vervanging van de uitstroom Wsw.
 • Op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt streven we naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen.

College uitvoeringsprogramma

 • We gaan mensen met een verdiencapaciteit van 30-80% in hun kracht zetten en ze via onze partners (zoals WSD) aan het werk helpen. Doel: 2022 Q1.
 • We stimuleren het bedrijfsleven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Doel: 2022 Q1.
 • We zorgen bij onderhoudswerk voor extra inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doel: 2022 Q1.
 • Beleid en uitvoering Participatiewet. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Nieuwe wetten en regels:

 • In het kader van het "Breed offensief" van de regering verwachten we nog wijzigingen van de Participatiewet. We gaan daar adequaat en tijdig op in.
 • Met ingang van 2020 is er één integrale verordening sociaal domein.

Uit kadernota:

 • Voortzetting sluitende keten statushouders en nieuwkomers volgens het project Van Transitie naar Transformatie (T&T) en het Interbestuurlijk Programma: Nederland en de migrant goed voorbereid.
 • Uitwerking en structurele inbedding sluitende keten Participatie volgens het project Van Transitie naar Transformatie (T&T).

Overig/investeringen:

 • We bereiden een nieuw contract voor met WSD over de uitvoering van de Participatiewet op basis van de resultaten van het Project 3D Ketensamenwerking en de pilot instroom - doorstroom - uitstroom. In het nieuwe contract nemen we nieuwe producten op en passen werkafspraken aan.
 • We sluiten aan op een project van Meierijstad om de realisatie Beschut Werken te verhogen door Beschut Werken meer in te kunnen zetten voor kwetsbare jongeren.