Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • Rechtmatig verstrekken van uitkeringen.
  • Preventie en netwerkversterking ter voorkoming dat mensen in de schuldhulpverlening komen of onder de armoede grens terecht komen.  

College uitvoeringsprogramma

  • We betrekken verenigingen bij de inzet van Klijnsmagelden, in het bijzonder het netwerk. Doel: 2022 Q1.
  • We inventariseren onder andere samen met de netwerkambassadeurs voor armoede hoe we het gebruik van bestaande voorzieningen kunnen stimuleren, zodat het geld terecht komt waar het nodig is. Doel: 2022 Q1.
  • Uitvoering geven aan het huidige Armoedebeleid. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Uit kadernota:
Verdere uitwerking en structurele inbedding vanuit het project 'Van transitie naar Transformatie' en het Interbestuurlijk Programma: Problematische schulden voorkomen en oplossen.

  • Vereenvoudig de (aanvraag-) procedures voor uitkeringen en voorzieningen
  • Meer mensen worden bereikt via vroegsignalering
  • Mogelijkheid tot beredeneerd individueel maatwerk vanuit schuldhulpverlening

Overig/investeringen:

  • We hebben de intentie om Schuldhulpmaatje in te zetten ter voorkoming van armoede en schulden.