Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Het aantal opgelegde boetes

13

14

14

14

Toelichting:

Aantal opgelegde boetes 2020 is gebaseerd op het cijfer over de eerste 6 maanden in 2019 (x2). Een nieuwe partner voert sinds mei 2019 de werkzaamheden van de Sociale Recherche uit. Het is nog niet duidelijk wat het resultaat is m.b.t. opleggen van boetes en beëindigen van uitkeringen in vergelijking met voorgaande jaren.