Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

WMO

-9.008

-9.550

-542

De budgetten voor hulpmiddelen zijn verhoogd vanaf 2020 (- € 40.000).

De huishoudelijke hulp is opnieuw aanbesteed. De uurtarieven zijn hoger en naar verwachting zal ook het volume toenemen als gevolg van de aanzuigende werking door omzetting van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage naar een abonnementstarief (- € 353.000).

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij, voorzieningen en indexering van de budgetten.
Om meer inzicht te geven in de besteding van de budgetten, kunnen deze ook verdeeld worden naar inkoop lokaal, PGB of regionaal:

 

2018

2019

2020

Lokaal

-5.868

-6.177

-6.651

Regionaal

-1.872

-2.252

-2.308

PGB

-512

-579

-590

Totaal

-8.252

-9.008

-9.550

Cijfers 2018: jaarrekening
Cijfers 2019/2020: begroting