Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Minderheden

-304

-279

25

In 2019 is meer incidenteel budget beschikbaar, mede als gevolg van een overheveling vanuit 2018, voor de begeleiding van statushouders (€ 25.000).