Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit gaan we dit jaar doen

Vaste werkzaamheden

  • We bieden met de wooncorporaties huisvesting aan nieuwe statushouders om de wettelijke taakstelling te realiseren.
  • We ondersteunen statushouders met diverse partners bij hun vestiging in de gemeente en om praktisch hun weg te vinden op diverse leefgebieden.
  • We ondersteunen statushouders om actief mee te doen in de samenleving, waar mogelijk door betaald werk.
  • We ondersteunen statushouders om de Nederlandse taal te leren, ook vanwege de Wet Taaleis. Dit doen we vanuit het Taalhuis. Vanaf 1 januari 2021 valt de Wet inburgering onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • We bieden deze ondersteuning vanuit een 'dedicated team' van interne en externe partners. Ook werken we actief samen met andere regiogemeenten en maken gebruik van de regionale trajecten van Agrifood Capital voor statushouders.

College uitvoeringsprogramma

  • We gaan samen met Vluchtelingenwerk en BINT aan de slag om statushouders naar werk te begeleiden. Doel: 2022 Q1.
  • We gaan statushouders en hun gezinnen in taalvaardigheid ondersteunen. Doel: 2022 Q1.
  • Opvang en integratie Statushouders. Doel: 2022 Q1.

Nieuw beleid en ambities

Nieuwe wetten en regels:

  • Per 1 januari 2021 wordt gemeente weer verantwoordelijk voor de Wet inburgering.

Uit kadernota:

  • De basissubsidie voor Vluchtelingenwerk in het subsidieprogramma blijkt afgelopen jaren structureel ontoereikend te zijn om goede dienstverlening te bieden. Ook tolkkosten stijgen. Hiervoor is geen vergoeding vanuit het Rijk. In praktijk is gebleken dat statushouders na 1- 1,5 jaar nog niet zelfredzaam zijn. Daarnaast komt per 1 januari 2021 de Wet inburgering weer terug naar de gemeente. Om op deze ontwikkelingen in te spelen zijn extra middelen voor een sociaal werker bij BINT en personele capaciteit voor de Wet inburgering nodig bij MijnGemeenteDichtbij.