Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Bestuur

-5.128

-4.539

-4.310

Basisregistraties

-827

-832

-893

Openbare orde en veiligheid

-2.282

-2.711

-3.730

Algemene dekkingsmiddelen

7.302

6.770

7.295

Algemeen budgettair

37.586

39.918

39.454

Totaal saldo

36.651

38.606

37.815